Webp.net resizeimage 10 1110x550 - Administraţie Locală

Administraţie Locală

„Administraţia publică” reprezintă o ştiinţă şi în acelaşi timp o artă, prin intermediul căreia se duc la îndeplinire politicile statului.

Societatea reprezintă principalul furnizor de valori sociale pentru administraţie, iar cea din urmă menționată este cea care apreciază gradul de îndeplinire al valorilor furnizate.

Departamentul „Administraţie Locală” urmăreşte asigurarea unui acces mai larg al tinerilor la informaţiile de interes, transparentizarea și responsabilizarea instituţiilor publice şi participarea tinerilor la procesul de luare a deciziilor.

Acest departament are ca și sarcini identificarea problemelor pe care le întâmpină tinerii, aducerea acestora la cunoştinţa reprezentaților administrației publice şi identificarea modalităţilor de soluţionare a acestora. Menținerea contactului permanent cu tinerii este primul pas în acest sens. Activitățile desfășurate de către departament sunt:

1. Întâlniri cu tinerii;

2. Chestionare privind problemele tinerilor;

3. Seminarii de informare;

4. Dezbateri pe probleme ale tinerilor, derulate împreună cu reprezentanții Administrației Publice Locale.

PRIVIM SPRE VIITOR

CAMPANII